28designvn.com

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG QUẦY RƯỢU HỒ LAN - THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: THÁI NGUYÊN

Diện tích: 270m2

Thời gian thi công: 1.5 tháng

Tổng chi phí thi công:  triệu

---  2018 ---

1. NỘI THẤT KHÔNG GIAN BÊN NGOÀI QUẦY RƯỢU

2. NỘI THẤT BÊN TRONG QUẦY RƯỢU HỒ LAN

TOP